Career Opportunities

 

Quality Assurance Tester Mid/Senior

data oriented testing

Wymagania:

 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania – testy funkcjonalne, integracyjne, akceptacyjne, automatyczne, wydajnościowe, w tym co najmniej:
 • 3-letnie doświadczenie w pracy z narzędziami wspomagającymi testy: SoapUI, JMeter, Selenium, Webdriver;
 • 2-letnie doświadczenie w koordynowaniu prac zespołu testerskiego lub prac zespołu testerów biznesowych;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Certyfikat ISTQB/ISEB lub równoważny w zakresie potwierdzenia kwalifikacji dotyczących testowania na poziomie podstawowym;
 • Znajomość języka SQL / PLSQL na poziomie średnio-zaawansowanym;
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami do zarządzania testami oraz raportowania błędów, np. JIRA;
 • Znajomość na poziomie średnio-zaawansowanym technologii Java / JavaScript / XML / WebServices;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami stosowanymi przez Zamawiającego – JIRA i Confluence;
 • Znajomość języka polskiego na poziomie zapewniającą swobodną komunikację werbalną i pisemną.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • Przeprowadzanie testów manualnych i automatycznych;
 • Przygotowywanie środowisk i narzędzi testowych;
 • Opracowywanie skryptów do automatyzacji testów;
 • Opracowywanie dokumentacji testowej: scenariuszy testowych, przypadków testowych, raportów;
 • Udział we wdrażaniu oprogramowania w całym cyklu życia oprogramowania;
 • Zapewnianie jakości wytwarzanych produktów;
 • Współpracę z zespołem wytwarzania oprogramowania;
 • Współpracę z testerami biznesowymi;
 • Zarządzanie małymi zespołami testerów (do 5 osób);
 • Udział w akceptacji testów

Inne wymagania:

 • Język polski (native/C1)

Inne:

 • Umowa: B2B
 • Start: 1 luty, 2024
 • Projekt na min. rok 
 • Lokalizacja: Warszawa lub praca zdalna 100%